Διαφήμιση & Marketing.

Διαφήμιση & Marketing

Η Αποτελεσματική Διαφήμιση και το Marketing, είτε πρόκειται για μια επιχείρηση που είναι παγκοσμίως καθιερωμένη είτε πρόκειται για start-up, είναι το κλειδί για την Eπιτυχία της. Όλες οι επιχειρήσεις έχουν νομική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η διαφημίσεις τους είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές. Και δεν έχει σημασία πού εμφανίζεται η διαφήμιση – στο Διαδίκτυο, στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, σε εφημερίδες και περιοδικά, στο ταχυδρομείο, ή σε πινακίδες ή λεωφορεία – το ίδιο πρότυπο αλήθεια-σε-διαφήμιση ισχύει.

 

Η Butterfly Communications γίνεται Δημιουργική για τις ανάγκες σας.